Beny Steinmetz (Businessman and Philanthropist)
056

השקעה בהתפתחות גיל הילדות המוקדמת

בערך שליש מילדי ישראל חיים מתחת לקו העוני ובמחסור של הזדמנויות, מה שיכול להוביל לתוצאות חברתיות לא רצויות ולשים אותם בסיכון או בחסרון לעומת אחרים בשלב מאוחר יותר בחייהם. קרו אניאס ובני שטיינמץ מכוונת להגיע לילדים אלה בשלב הקריטי של תהליך ההתבגרות שלהם, ולשפר את סיכוייהם העתידיים בעזרת יישום אסטרטגיות מניעתיות מתקדמות ומודרניות.
הקרן משיגה את מטרותיה בעזרת מימון מגוון יוזמות, הכוללות תכניות עזרה לקהילה שמפתחות מודעות לחשיבות הקריטית של תהליך ההתפתחות בגיל הילדות המוקדמת, ותוכניות אשר מספקות הכוונה מקצועית לאנשים אשר עובדים עם ילדים, כמו מטפלים ומורים. 40,000 ילדים, 3,500 בעלי מקצוע, ו-7,000 הורים כבר הועילו מיוזמות אלו.

 מה עושה קרן אניאס ובני שטיינמץ

הקרן ייסדה נהלי עבודה מתקדמים ויציבים בשיתוף עם מועצות מקומיות וערים ברחבי ישראל. שיתוף פעולה זה מוכוון למטרת חיזוק ושיפור איכות השירותים אשר מוצעים לילדים צעירים, ולמינוי אנשי מקצוע שיהיו אחראיים למימוש שירותים אלו בכל עירייה.

מומחים מקומיים בתחום הגיל הילדות המוקדמת מנהלים הקצאת משאבים, מעלים את הסטנדרט של רמת המקצועיות, ומסייעים להתנהלות תקשורתית אפקטיבית בין גורמים ממשלתיים שונים המעורבים במתן שירותים לילדים, כמו חינוך, בריאות ורווחה.

מדוע זה חשוב

מחקרים מקיפים נעשו בתחום גיל הילדות המוקדמת וממצאים מצביעים על כך ש:

  • כאשר פערים חברתיים נוצרים בגיל הילדות המוקמת צמצום הפערים הללו נעשה קשה ביותר בשנים מאוחרות יותר
  • השלב הקריטי ביותר בחיי הילד הוא גיל ההתפתחות
  • השקעה בשלב המוקדם בחיי ילדים מקטינה את הצורך בהתמודדות עם חסרונות בשלב מאוחר יותר בחיים
  •  תמיכה בילדים בזמן הילדות המוקדמת מביאה לחסכון בהוצאות לתווך הקצר והארוך לממשלות כמו גם לאנשים פרטיים.