Beny Steinmetz (Businessman and Philanthropist)
134

בני שטיינמץ תומך בנוער בסיכון

בני שטינמץ בעל דאגה עמוקה למצוקתם של הנוער החי בישראל אשר נמצא בסיכון. ההגדרה הבסיסית של נוער בסיכון מתייחסת לילדים אשר להם סיכויים מועטים לעבור בהצלחה לחיים בוגרים, כלומר שיש להם סיכויים פחותים להצלחה בלימודים אקדמיים או בקריירה, להשיג עצמאות כלכלית, להפוך לחברים תורמים בחברה, או להיות אזרחים שומרי חוק. עוני הינו גורם סיכון משמעותי עבור ילדים, וכ-30% מהילדים בישראל חיים במציאות זו. באמצעות קרן אניאס ובני שטיינמץ מחוללים בני הזוג שטיינמץ שינוי בחייהם של צעירים.

תמיכה למען הצלחה מתמשכת

כ-500 ישראלים צעירים נהנים מהתוכניות והפעילויות שקרן אניאס ובני שטיינמץ מספקת כל שנה. על מנת להבטיח התפתחות ברת קיימא והשפעה חברתית מתמשכת של יוזמות אלו הקרן הקימה פורום על מנת לפקח על פרויקטים של נוער בסיכון מטעמה. הפורום, שמורכב מנציגים מכל ארגון שעובד עם הקרן על מנת לסייע לנוער בסיכון, נפגש כל שנה כדי להחליף רעיונות ואתגרים, וכדי לחלוק מסקנות ותובנות.

כיצד עוזרת קרן שטיינמץ לנוער בסיכון

קרן אניאס ובני שטיינמץ מממנת מספר תכניות אשר יוצרות הזדמנויות עבור נוער בסיכון. היוזמות מכוונות להדריך נערים צעירים ולעודד אותם לנהל אורך חיים פורה דרך שימוש במגוון כלים חינוכיים חדשניים ופעילויות משקמות כמו אומנות, ספורט ופעילויות שונות בטבע. הקרן מאמינה בחוזקה בכוח המרפא שטמון בפעילויות אלו, וביכולתן לאפשר גישה לנוער בצורה ששיטות מסורתיות יותר אינן מסוגלות לה. התכניות מעצימות נערים ונערות בסיכון בכך שהן מאפשרות להם לחוות הצלחות, והתקדמותם של נערים ונערות אלו הינה תחת מעקב על מנת להבטיח גדילה והתפתחות עתידית.