Beny Steinmetz (Businessman and Philanthropist)

משקיעים בעתיד

אודות קרן אניאס ובני שטיינמץ

אניאס ובני שטינמץ הקימו את קרן אניאס ובני שטינמץ ב-2006. הזוג השיק את הארגון במטרה ליצוק את מאמציהם הפילנטרופיים הפרטיים אל תוך מנגנון יותר מובנה של הענקת מלגות. הם קיוו לקדם את חזונם ליצירת עתיד בריא וחזק יותר למען ילדי ישראל. על ידי מתן תמיכה כלכלית ליוזמות הכוללות בריאות, חינוך, רווחה, ותכניות תרבות, הקרן ממלאת את משימתה.

ילדות מוקדמת ונוער בסיכון בישראל

מעל 30% מילדי ישראל חיים מתחת לקו העוני וחווים מחסור בגישה לשירותים והזדמנויות, מה שמגביר את הסבירות לתוצאות חברתיות שליליות. קרן שטינמץ מכוונת להגיע לילדים הסובלים מחסרונות אלו במהלך שנות ילדותם, המהוות את הזמן האידיאלי ליישום אסטרטגיות מניעתיות. לצד תכניות המוכוונות לילדות המוקדמת, הארגון גם תומך בנוער בסיכון.

הצלחה ראויה לציון

מאז השקתה, קרן אניאס ובני שטינמץ תמכה במעל 40,000 ילדים באמצעות תכניות מגוונות. מעל 3,500 חברי צוות קיבלו הכשרה, והקרן הגיעה ללא פחות מ-7,000 הורים. הקרן גם סייעה במפגשים של מומחים לגיל הילדות המוקדמת ב-9 ערים ברחבי ישראל, ויזמה 20 מרכזי ילדות מוקדמת: רשת אשר גדלה ברחבי המדינה הודות לעבודתה הפילנטרופית של הקרן.

תכניות הקרן

קרן אניאס ובני שטינמץ יצרו מספר יוזמות בשיתוף עם עיריות ומועצות בישראל. יוזמות אלו מתמקדות בבניית מודעות ציבורית לחשיבות ההתפתחות בגיל הילדות המוקדמת, ולאמות המידה המקצועיות בהכשרת מורים, מטפלים, ואנשים אחרים שעובדים עם ילדים צעירים. מרכיב מפתח בשותפות הוא לעזור לעיריות ולערים לעצב ולתגבר את מאמציהם. הקרן גם יוצרת תכניות משופרות למען מספקי שירותים מקומיים על מנת לוודא שבכל אזור עירייה ישנו מומחה
המוכשר בהתמודדות עם הילדות המוקדמת.